SK DE

druhý krok

druhý krok je konkretizovať myšlienku

Dôkladná príprava na obnovu bytového domu je najdôležitejším krokom celej obnovy. Môže sa týkať obnovy obalových konštrukcii (zateplenie obvodových stien, rekonštrukcie a zateplenia strechy, sanácie lodžií alebo balkónov, výmeny okien a vchodových dverí, zateplenia vnútorných konštrukcii vstupného podlažia, stropu nad nevykurovanými priestormi, úpravy vstupu do bytového domu a podobne), prípadne aj vnútorných rozvodov (voda, kanalizácia, plyn, kúrenie, meranie a regulácia a pod.). Mal by byť komplexný a vypracovaný autorizovaným projektantom. Aj keď z finančných dôvodov nebudete realizovať všetky činnosti v ňom uvedené, máte už jasné technické riešenie s orientačnou cenou, ku ktorému sa v budúcnosti budete môcť vrátiť bez toho, aby ste vynakladali ďalšie finančné prostriedky na nový projekt. Pri tomto bode Vám neodporúčame vyberať projektanta, len na základe ceny. Mohlo by sa Vám stať, že dostanete projekt, na základe ktorého nebude možné vybaviť stavebné povolenie a už vôbec nebude možné podľa neho realizovať obnovu. Dodatočné náklady na dopracovanie môžu prekročiť cenu najdrahšieho projektu. VoBo servis spolupracuje s projektantmi ktorý boli pri mnohých realizáciách a poznajú požiadavky stavebného úradu. Majme na zreteli, že projekt je len zlomok z celkovej ceny obnovy bytového domu. Šetrenie v tejto fáze môže viesť v budúcnosti k navýšeniu ceny realizácie aj o niekoľko desiatok percent, alebo k neodstrániteľným chybám pri realizácii. Súčasťou projektu je orientačný rozpočet. Vtedy prichádza fáza členenia obnovy na etapy podľa priorít a finančných možnosti. Je výhodou ak si k tomuto členeniu prizvete odborníka z našej spoločnosti, ktorý Vám poradí s náväznosťami jednotlivých etáp.