SK DE

posledný krok

posledný krok, odovzdanie zrealizovanej myšlienky zákazníkovi

Posledným krokom k úspešne zrealizovanej obnovy bytového domu je kolaudácia diela. Môže byť spojená s vypracovaním energetického certifikátu, ktorý by mal preukázať, do akej miery bola obnova bytového domu úspešná z hľadiska energetickej úspornosti. Výsledkom by mal byť obnovený bytový dom a spokojní vlastníci bytov.