SK DE

prvý krok

prvý krok je myšlienka

Na začiatku obnovy musí byť spoločné rozhodnutie túto obnovu urobiť. Znie to jednoducho, no verte nám, že v každom bytovom dome sa nájdu vlastníci bytov, ktorý váhajú či je táto činnosť potrebná. V týchto prípadoch je vhodné argumentovať rečou čísel. Uvádzam tabuľku porovnania spotreby a úspory plynu na vykurovanie v obytnom dome v Šali (viď obr.).

V uvedenej tabuľke je viac ako spotrebované množstvo plynu a úspora reálnych peňazí zaujímavý percentuálny rozdiel spotreby pri porovnaní pred a po zateplení. Tak ako sa všeobecne uvádza, je to potvrdené aj na tomto reálnom príklade, že úspora plynu po komplexnom zateplení predstavuje približne 40%. Iste už každý z Vás má predstavu do čoho by ste mali investovať ušetrených 40% nákladov, ktoré momentálne platíte za vykurovanie.

úspory - dom v Šali
úspory - dom v Šali