SK DE

rodinný dom na kľúč

Cena stavby obsahuje...

 

 • zemné práce s presunom zeminy do 100 m, osadenie rodinného domu podľa projektovej dokumentácie

 • štrkový podsyp pod základy a zhutnený násyp pod dosku

 • základové konštrukcie – pásy, pätky, základovú dosku

 • hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti, penetračný náter

 • obvodové a vnútorné nosné murivo z betónových tvárnic

 • vnútorné deliace priečky

 • stropná konštrukcia drevená

 • drevený krov s protipliesňovým náterom

 • podbitie viditeľných častí krovu tatranským profilom alebo OSB a následná fasádna omietka

 • strešná krytina BRAMAC vrátane doplnkov, strešná fólia

 • klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu

 • komínový systém z betónových tvárnic a šamotových vložiek

 • vonkajšie okná a dvere plastové biele Schuco

 • garážové vráta výklopné/sekčné

 • vnútorné inštalácie-vodovod, kanalizácia, elektroinštalácia končiace 1 meter od domu

 • kotol a zásobník TÚV / kúrenei elektrické podlahové

 • doskové (rebríkové) vykurovacie telesá

 • vápenno-cementové omietky vnútorné

 • zateplenie vonkajších obvodových konštrukcií fasádnym polystyrénom hrúbky 250 mm

 • vonkajšia silikátová omietka škrabaná 2 mm - Baumit

 • zárubne oceľoplechové s náterom

 • sádrokartónový podhľad v podkroví

 • interiérové dvere fóliované s kovaním

 • tepelné izolácie podláh

 • tepelné izolácie stropov (podkrovia) vrátane parozábrany

 • betónový poter podláh

 • obklady a dlažby v sociálnych zariadeniach

 • zariaďovacie predmety: umývadlá, vaňa, WC, sprcha, výtokové armatúry

 • elektro-vypínače, zásuvky

 • vnútorné maľby stien a stropov – farba biela

 

Orientačná cena výstavby

Je rozdelená na stavbu na „kľúč“ (kde v cene stavby je stavebný materiál cca. 60% + práca cca. 40% + 20% DPH) a cenu rodinného domu bez suterénu, ktorá pri niektorých domoch tvorí nezanedbateľnú finančnú časť.

Náš individuálny prístup ku každému projektu, moderné riešenia v kombinácii s funkčnosťou prinášajú aj individuálne ceny.

V cene výstavby nie sú zväčša zahrnuté


Vonkajšie prípojky inžinierskych sietí, terasy, okapové chodníky, spevnené plochy, obklad schodiska, zábradlia, kuchynská linka, krb, svietidlá, podlahy v obytných miestnostiach, bleskozvod, alarm, TV rozvody a antény, oplotenie pozemku, záhradné úpravy, odvoz a poplatky za stavebný odpad a výkopovú zeminu, vedľajšie rozpočtové náklady.