SK DE

starostlivosť o záhradu

V oblasti záhradníckych služieb Vám ponúkame realizáciu záhradných prvkov z dreva a kovu, zakladanie trávnikov, jazierok a výsadbu stromov, krov či kvetov.

Samozrejme vieme ponúknuť i záhradnícke a pomocné práce, ako sú kompletná starostlivosť o trávniky, orezávanie stromov a kríkov, kopanie, ryľovanie, hrabanie, odvoz záhradného odpadu...atď.