SK DE

tretí krok

tretí krok je zvážiť kde vziať na realizáciu myšlienky

Na realizáciu je najvhodnejšie použiť vlastné prostriedky z fondu opráv. Nie vždy ale mame na fonde opráv dostatok prostriedkov. V tom prípade je vhodné použiť dotáciu od štátu vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), prípadne pôžičku z komerčnej banky. Aj tu je dobré nechať si poradiť od niekoho, kto má skúsenosti, alebo nechať si vypracovať viac variant možného financovania. Nakoľko naša firma realizovala niekoľko projektov financovaných z rôznych zdrojov, cítime potrebu ponúknuť Vám našu účasť pri jednaní s bankovými subjektmi, prípadne dohodnúť účasť zástupcov banky na Vašom združení.

Rozdiel medzi úverom zo ŠFRB a pôžičky z komerčnej banky je v tom, že ŠFRB ponúka úrok vo výške 1% (v niektorých špecifických prípadoch dokonca 0%) a úrok v banke sa pohybuje okolo 5%. Nevýhodou ŠFRB je v tom, že ich prostriedky sú obmedzené (často vyčerpané už v prvých mesiacoch kalendárneho roka) a tiež vybavenie úveru trvá 5 mesiacov až 1 rok, oproti komerčnému úveru ktorého vybavenie trvá 1 týždeň. Je potrebné spočítať si či v priebehu roka, kým čakáme na ŠFRB nezaplatíme na teple viac ako získame na úrokoch.

V prípade otázok ohľadne financovania nás neváhajte kontaktovať.