SK DE

záhradnícke práce

Vy zavoláte - my urobíme

Ponúkame Vám všetky pomocné práce v záhrade - výsadba zelene, kosenie trávnikov, ošetrenie trávnikov, strihanie živých plotov, hrabanie lístia, čistenie od starých porastov a burín, odvoz záhradného odpadu... atď.

 

príprava podkladu pod trávnik
príprava podkladu pod trávnik
závlahové systémy
závlahové systémy
výsadba drevín a kríkov
výsadba drevín a kríkov
aerifikácia trávnikov
aerifikácia trávnikov
rekultivácia skládok odpadov
rekultivácia skládok odpadov
orezávanie stromov
orezávanie stromov